svn commit: r6998 - trunk/resources/languages/resources_bg.properties

pootle_sc at dev.java.net pootle_sc at dev.java.net
Thu Apr 15 10:59:14 CEST 2010


Author: pootle_sc
Date: 2010-04-15 08:59:13+0000
New Revision: 6998

Modified:
   trunk/resources/languages/resources_bg.properties

Log:
Commit from translate.sip-communicator.org by user emcho.: 795 of 795 messages translated (0 fuzzy).

Modified: trunk/resources/languages/resources_bg.properties
Url: https://sip-communicator.dev.java.net/source/browse/sip-communicator/trunk/resources/languages/resources_bg.properties?view=diff&rev=6998&p1=trunk/resources/languages/resources_bg.properties&p2=trunk/resources/languages/resources_bg.properties&r1=6997&r2=6998
==============================================================================
--- trunk/resources/languages/resources_bg.properties	(original)
+++ trunk/resources/languages/resources_bg.properties	2010-04-15 08:59:13+0000
@@ -193,6 +193,7 @@
 service.gui.GUEST=Посетител
 service.gui.HANG_UP=Затвори
 service.gui.HELP=&Помощ
+service.gui.HIDE=Скрий
 service.gui.HIDE_OFFLINE_CONTACTS=Скрий невключените контакти
 service.gui.HIDE_MAIN_WINDOW=Бутонът "X" няма да прекрати програмата, а само ще я скрие.<br/>Ако желаете да излезете, можете да го направите от меню Файл/ИзÑ
од.
 service.gui.HISTORY=&История
@@ -270,6 +271,7 @@
 service.gui.NO_AVAILABLE_ROOMS=Списъкът от стаи за този сървър не е наличен в момента.
 service.gui.NO_MESSAGE=Няма съобщение
 service.gui.NO_GROUP_CHAT_ACCOUNT_AVAILABLE=Няма акаунт който да поддържа стаи за разговор. За да разберете кои протоколи поддържат тази функционалност проверете на sip-communicator.org.
+service.gui.NO_ONLINE_TELEPHONY_ACCOUNT=Провеждането на обаждане изисква поне една от телефонните ви сметки да е свързана. Моля свържете една от сметките си поддържащи телефония и опитайте отново.
 service.gui.NON_EMPTY_CHAT_WINDOW_CLOSE=Опитвате се да затворите прозорец с неизпратено съобщение, \nкоето би довело до загубата му. Сигурни ли сте?
 service.gui.NON_EXISTING_USER_ID=Сървърът на {0} не разпознава въведения от вас потребител.
 service.gui.NOTIFICATIONS=Известявания
@@ -349,6 +351,7 @@
 service.gui.SET_GLOBAL_STATUS=Смяна на глобалния статус
 service.gui.SET_STATUS_MESSAGE=Настройка на статус съобщение
 service.gui.SETTINGS=&Настройки
+service.gui.SHOW=Покажи
 service.gui.SHOW_OFFLINE_CONTACTS=Скрий невключените контакти
 service.gui.SIGN_IN=Влез
 service.gui.SMS_SUCCESSFULLY_SENT=SMS съобщението е изпратено успешно!
@@ -420,7 +423,6 @@
 service.gui.ALWAYS_TRUST=Занапред винаги се доверявай на този сертификат
 service.gui.CERT_DIALOG_TITLE=Проверка на сертификата
 service.gui.CERT_DIALOG_DESCRIPTION_TXT=<html>{0} не можа да провери самоличността на сървър {1}:{2}.<br><br>Сървърът използва непознат или недоверен сертификат, което означава, че самоличността на сървъра не може да бъде автоматично потвърдена. Желаете ли да се свържете въпреки това?<br><br>За повече информация натиснете "Покажи сертификата"</html>
-service.gui.CERT_INFO_DATE_FORMAT=ММ/ДД/ГГГГ
 service.gui.CERT_INFO_ISSUED_TO=<html><b>Издаден на</b></html>
 service.gui.CERT_INFO_CN=Обичайно име:
 service.gui.CERT_INFO_O=Организация:
@@ -871,6 +873,16 @@
 plugin.otr.configform.CB_AUTO=Автоматично започване на защитен чат.
 plugin.otr.configform.CB_ENABLE=Активиране на защитения чат
 plugin.otr.configform.CB_REQUIRE=Изискване на защитеност на чатовете.
+plugin.otr.configform.NO_KEY_PRESENT=Няма наличен ключ
+plugin.otr.configform.GENERATE=Генериране
+plugin.otr.configform.REGENERATE=Ре-генериране
+plugin.otr.configform.FINGERPRINT=Отпечатък
+plugin.otr.configform.VERIFY_FINGERPRINT=Провери отпечатъка
+plugin.otr.configform.FORGET_FINGERPRINT=Забрави отпечатъка
+plugin.otr.configform.COLUMN_NAME_CONTACT=Контакт
+plugin.otr.configform.COLUMN_NAME_VERIFIED_STATUS=Проверен
+plugin.otr.configform.COLUMN_VALUE_VERIFIED_TRUE=Да
+plugin.otr.configform.COLUMN_VALUE_VERIFIED_FALSE=Не
 plugin.otr.activator.unverifiedsessionwarning={0} ви пише от непознат компютър. <u>Препоръчваме ви да проверите автентичността на контакта</u>.
 plugin.otr.activator.unverifiedsessionstared=ЗапочнаÑ
те <b>непроверен</b> защитен разговор с {0}.
 plugin.otr.activator.sessionstared=ЗапочнаÑ
те защитен разговор с {0}.

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: commits-unsubscribe at sip-communicator.dev.java.net
For additional commands, e-mail: commits-help at sip-communicator.dev.java.net

More information about the commits mailing list